Tag: Dự Án

Xây dựng khách sạn 2 sao

Xây dựng khách sạn 2 sao

Vừa qua OZ tiến hành xây dựng khách 2 sạn sao cho chủ đầu tư là chị Bình - Đà Nẵng. Sau khi chốt phần bố trí công năng cùng hệ thống bản vẽ kỹ thuật v ...
1 / 1 POSTS